zámek

Ohrazený areál zámku je situován severozápadně od klášterního kostela Panny Marie. Zámek stojí na východní straně areálu, fara jihovýchodně při budově zámku, pozůstatky kostela sv. Filipa a Jakuba východně od zámku při budově fary (částečně součástí farní budovy, v ohradní zdi a kolny), domy čp. 129, 130 severozápadně od zámku, vjezdová brána severně od zámku, brána s ohradní zdí hospodářského dvora na západní straně areálu. Západně od domu čp. 129 je ohradní zeď a sklípek. Předmětem ochrany je areál zámku čp.16 - zámek, fara čp. 127, pozůstatky kostela sv. Filipa a Jakuba, ohrazení zahrady s brankami, dům čp. 129, dům čp. 130, ohradní zeď s hlavní vjezdovou branou, ohradní zeď s vjezdovou branou hospodářského dvora, sklípek, pivovar čp. 136 s torzem sladovny - bývalé sýpky a pozemky vymezeného areálu.