zámek

V parku na východním okraji vsi stojí jednopatrový zámek na půdorysu E otevřeném k severu, s dvoutraktovou chodbovou dispozicí s připojenou kaplí. Stavba je provedena z kamenného i cihelného zdiva, se štukovou omítkou a nátěrem oranžové (dříve okrové) barvy. Exteriér je řešen poměrně střídmě. Hladce omítané fasády člení buď jen sokl z pískovcových desek, podstřešní římsa a hladké šambrány oken, nebo navíc ještě vodorovný parapetní pás lemovaný masívní kordonovou a subtilnější průběžnou podokenní římsou (místy neobnovena). Okna nová, napodobující starší dvoukřídlé šestidílné členění. Jižní průčelí - levá část - čtyřosá, pravá, rizalitově vystupující - desetiosá. Levá část v přízemí zcela porušena, mezi 3. a 4. osou zleva (asi druhotně použité) dveře, křížem dělené do čtyř výplní, v nich šikmo (nikdy nesměřují do středu) profilovaná prkna, celek bohatě zdoben velkými půlkruhovými hlavičkami hřebů, klika novodobá. Na rubu erb jako na dveřích předsíně kaple. Západní průčelí středního křídla - tříosé, zčásti zapuštěné ve střední ose přízemí kamenný pravoúhlý portál s ušima a kapkami profilovaný, obíhající páskou (dveře jako na jižním průčelí, ale bez ozdobných hřebů) k němu sestupuje betonové schodiště s bočními zídkami z kamenných kvádrů, krytými masivními kamennými deskami. Severní průčelí východní části jižního křídla - čtyřosé, podstřešní římsa uprostřed přerušena a zavěšen zde litinový (?) alianční znak na bohatě zřaseném plášti, vyvrcholeném korunkou. V levém oválném erbu žebřík, v pravém zvlněné břevno. Střecha valbová, krytá náhražkou eternitu. Vestavba do podkroví se projevuje velkými zděnými vikýři s valbovými střechami a řadou střešních oken. Zredukován počet komínů.