zámek

Objekt je tvořen dvoukřídlou budovou. Její ústřední částí je jižní, mohutnější obdélné křídlo, k němuž se v pravém úhlu na západě napojuje podstatně užší část. Stavba má tři podlaží. Uprostřed západního křídla je umístěn schodišťový aparát. Západní křídlo bylo v přízemí prolomeno průjezdem. Přízemí jsou osvětlována drobnými, štěrbinovými okny, patra velkými obdélnými okny. Objekt je dnes místy kryt novodobými provizorními střechami, zčásti (nad jihovýchodní částí) se dochovala valbová střecha s patrně barokním krovem. V místech zvalbení je umístěn štítový nástavec, ten je umístěn i uprostřed jižního průčelí. Fasády byly pokryty (dnes téměř zaniklými) hladkými omítkami s plastickým historizujícím členěním. Dnes jsou na mnoha místech patrné velké plochy omítek se sgrafitovou výzdobou. Místy je obvodový plášť zcela režný. Jádrem budovy je středověká tvrz, jejíž hmota se zachovala v jihozápadní části zámku. Zdivo této části je velmi masivní. Ostatní hmota zdiva zámku náleží převážně renesanční etapě.