zámek

1) zámek 2) kašna 3) park 4) ohradní zeď parku 5) hospodářský dvůr - stáje 6) hospodářský dvůr - bývalý pivovar a sladovna 7) hospodářský dvůr - lihovar, bývalá vinopalna 8) hospodářský dvůr - stodola Areál zámku se rozkládá při jihovýchodním okraji vsi, v její níže položené části. Budova zámku je situována v severozápadní části bývalého poplužního dvora, kašna na volném prostranství před zámkem, park se rozkládá východně od poplužního dvora.