zámek

Zámek volně stojící v severovýchodní části drobné osady, s jižním průčelím obráceným k silnici, jednopatrový z malé části podsklepený, zděný z lomového zdiva, omítka novodobá (na jižní a bočních stranách tvrdá, na severní vápenná, silně opadaná), protáhlá obdélná stavba s nepravidelnou, převážně třítraktovou dispozicí se vstupní síní téměř uprostřed při jižním průčelí. Exteriér: hladké novodobé fasády (mimo severní strany), okna dělená příčkou v horní třetině a svisle na dvě křídla. Bez hlavní římsy (mimo severní strany), střecha tvoří mírný přesah. Jižní fasáda: devítiosá, 2. a 5. osu zprava tvoří v přízemí dveře s nadsvětlíky. Východní fasáda: čtyřosá, dvě pravé osy přízemí nahrazují široká vrata. Severní fasáda: desetiosá, 5. osu zprava zakrývá obdélný přístavek. V přízemí 9. osa zprava zazděna, 1., 6., 7., 8. a 10. neobsazena, 3. a 4. osu nahrazují široká vrata, mezi 6. a7. osou luxferové okno. V 1. patře 2. - 4. osa dvoudílná okna, 1., 6., 7., 8., 9. a 10. osa zazděny cihlami, bez členění, původně asi v přírodní barvě. Západní fasáda: čtyřosá. Střecha: valbová, krytá eternitem, ve hřebenové části tři komíny z režného zdiva, s jednoduchými páskovými římsami.