zámecký pivovar

Zámecký pivovar se skládá z dvojice provozních budov stojících podél středového dvora. Jižní část situovaná nad řekou Smědou zaujímá budova nesoucí čp. 4073. Jde propojené výrobní objekty řazené v logické výrobní posloupnosti. Na jihozápadním nároží stojí vlastní varna s továrním komínem. Na ní navazuje stará spilka a vysoký hvozd. K němu dále ve východním směru přilehá sladovna a přístavba bednárny. Na severní straně areálu stojí budova s číslem popisným 4019. K dominantní části s kanceláří a bytem sládka je připojena východním směrem nová spilka a navazující chladné hospodářství. Obě části jsou pří západním průčelí spojeny krčkem, pod kterým se průjezdem projíždí na pivovarský dvůr. Na východním konci pivovaru je pod prudkým svahem situována strojní požahovna sudů.