zámeček Pachtů z Rájova

Zděný omítaný dům, patrový, obdélného půdorysu s mansardovou střechou, krytou taškami (původně břidlicí). Do průčelí jsou umístěny dva vikýře s mansardovou stříškou. K budově přiléhají dvě boční brány se segmentovým klenutím. Podélné průčelí se středovým rizalitem, oblým nárožím, v patře 7 okenních os. V přízemí je pravoúhlý portál s pilastry, nesoucími oválný balkon v patře. Na pravém okoseném nároží k domu přiléhá barokní tordovaný sloup se sochou Boha Otce. 1.Lovecký zámeček Pachtů z Rájova 2. Brána I. 3. Brána II.