zámeček Jabloňka

Usedlost situovaná na jihovýchodním okraji trojského katastru na skalnatém ostrohu nad Vltavou. Usedlost tvoří zámeček, bývalá kočárovna přiléhající na V k hlavní budově, terasa jižně od hlavní budovy, ohradní zeď s bránou JV od hl. budovy, skleník (JV přiléhá k terase), velmi rozsáhlá zahrada (v zahradě východně od hlavní budovy je kamenná zeď-terasa). SZ při nároží hlavní budovy byl dřevěný altán (v r. již nebyl na pův. místě, pravděpodobně zanikl po r. 2003). Zámeček je klasicistní stavbou z konce 18. století. Je situován ve svahu obklopen rozsáhlou zahradou, díky poloze ve svahu je dvoupodlažní pouze na průčelní jižní straně. Zámeček má valbovou střechu ve středu hřebene s drobnou věžičkou. Fasáda je zcela hladká, členěná pouze okny, rámovanými malovanými páskovými šambránami. V přízemí je místnost se záklopovým stropem a plackové klenby. V patře byla kaple. Sklepy situované mimo stavbu mají valenou klenbu.