základy sboru a domu se školou jednoty bratrské

Pozůstatky prokazují de facto celý půdorys sboru i s mladšími přístavbami. Rozměrná církevní stavba o celkové délce 29,30 m a šířce 16,20 m s polygonálním závěrem vnitřních rozměrů 6,85 x 5,20 m spočívala na 1,00 m širokých základech. K východnímu závěru přiléhá z vnější strany zachovalá, velmi kvalitní prožlabená cesta renesančního stáří. Tato cesta (ulička) zužující se směrem k toku řeky Bečvy, byla odkryta v délce 12,70 m se spádovým rozdílem ca 0,80 m. Je tvořena štětem z lomového kamene se středovým prožlabením z větších plochých kamenů, které sloužilo k odvádění dešťových vod do řeky. K této cestě přiléhají základy s dochovanou částí nadzemního zdiva, totiž obvodového zdiva bratrské školy. Šířka západního a severního průběhu obvodového zdiva činí 0,70 – 0,80 m, včetně severovýchodního a severozápadního nároží. Dvě dělící příčky člení objekt na užší vstupní část šířky 2,50 m se zachovalou cihelnou dlažbou a větší místnost o šířce ca 4,60 m. Materiál: kámen cihly, malta