výtopna

Objekt je obdélného půdorysu, přízemní. Je zastřešen sedlovou střechou krytou vláknocementovými vlnitými šablonami šedé barvy. Konzole vaznic a krokve jsou profilované. Průčelí se zdvihají z nízkého soklu. Jsou uvozena lizénovým rámcem z hladké omítky okrové barvy. Plochy jsou z hrubé omítky šedé barvy. Štukové prvky jsou hladké, okrové barvy. Jihozápadní průčelí je dvouosé. V první i druhé ose jsou vertikální vjezdové otvory ukončené segmentovými záklenky. Výplně jsou dvoukřídlé, plechové. Horní třetina otvoru je uzavřena bedněnou výplní, v první ose z vertikálně, ve druhé z horizontálně kladených prken. Otvory mají okosené hrany, jsou lemovány úzkou bílou paspartou. Mají záklenky zvýrazněné ve štuku. Ve štítu je na středové ose kruhový okulus bez výplně. Jihovýchodní průčelí má osm okenních os. Okenní otvory jsou vertikální, ukončené segmentovými záklenky. Výplně jsou jednokřídlé, o dvanácti tabulkách v ocelovém rámu. Otvory mají okosené hrany a hladkou paspartu. Záklenky jsou zvýrazněny ve štuku. Otvory jsou opatřeny mřížemi z ocelových prutů. Severozápadní okapové průčelí je hladké, bez otvorů.