výklenková kaplička se sochou sv. Václava

Jedná se o zděnou stavbu orientovanou na sever, která je založena na obdélném půdorysu. Je zastřešena mírně spádovou sedlovou střechou doplněnou o návětrnou lištu s obloučkovým dekorem. Nosná konstrukce krovu je celodřevěná. Vlastní hmota kaple je vystavěna z lomového kamene a omítnuta hladkou vápennou omítkou. Zdivo v nárožích ustupuje a štukové části jsou zvýrazněny žlutým nátěrem. V hlubokém čelním výklenku zakončeném konchou a zvýrazněném portálem vyvedeným ve štuku se dvěma klasickými pilastry propojenými segmentem je vsazena kamenná socha sv. Václava (v. 143 cm) v podživotní velikosti, pojednaná v obvyklém ikonografickém ztvárnění a umístěna na dvoustupňovém soklu. Světec je zpodobněn jako mladý kníže s plnovousem a vlasy spadajícími na ramena. Jeho oděv tvoří knížecí čapka, brnění s hermelínovým pláštěm a v pravé ruce přidržuje korouhev, u levé nohy m položený štít se znakem říšské orlice. Postava světce je výrazně polychromována a na některých částech těla vykazuje disproporce. Nad tímto výklenkem je zřízena menší nika zakončená neogotickým lomeným obloukem, která ještě v 1. polovině 20. století obsahovala malé sousoší Piety. Na levém pilastru portálu spodního výklenku je vyryta a novodobě zvýrazněna černou konturou datace 1805.