výklenková kaplička

Samostatně stojící drobná architektura, postavená z cihelného zdiva, omítnutá hladkou vápennou omítkou bílé barvy. Kaple čtvercového půdorysu na pískovcové podnoži s hlubokým pravoúhlým záklenkem zdobená volutovými křídly, kordónovou římsou z pískovce a profilovanou korunní římsou. Ve stanové střeše kryté eternitem, je v přední části vyzděná hluboká nika s půlkulatým záklenkem s klenákem (záklenek z pískovce), na němž je osazena hranolovitá pískovcová kaplice ze starších kamenných božích muk, zakončený profilovanou stříškou, v níž je vetknut dvouramenný železný kříž. Na plochách kaplice je vepředu nápis kapitálou: LE PANIE 1601 W PON/ DIELI PO PAMATCE NARO/ ZENI PANNY MARIE GEST/ TATO BOZI MVKA ODE MNE/ MARTINA PVHONCZIHO Z/ PRZEDMOST PISARZE DV/ CHODNIHO NA MIROWIE KE/ CTI A CHWALE PANNA BO/ HA POSTAWENA//, vlevo reliéf prázdného kříže se žebřem a nástroji umučení, vpravo ukřižování. 2004: Po opravě omítek, sokl a volutová křídla zakryta pozinkovaným plechem. Prostor kaple byl uzavřen dvoukřídlými dřevěnými dveřmi. Ve spodních 2/3 rám vyplňují dvě fošny s mezerami a v horní 1/3 dřevěná mřížka.