výklenková kaplička

Kaple je postavena na čtvercovém půdorusu se všemi čtyřmi průčelími shodně koncipovanými. Průčelí jsou uvozena jednoduchým soklem, na nějž v nárožích nasedají patky pilastrů, které vrcholí profilovanou hlavicí nesoucí plochý nezdobný vlys s navazující profilovanou korunní římsou. Dříky pilastrů člení mělké vpadlé obdélné pole. Plocha mezi pilastry je pak prolomena obdélnou na výšku položenou nikou s přímými špaletami se segmentovým záklenkem. V jižní nice je patrná malovaná postava ukřižovaného Krista. Kapli kryje nízká jehlancová střecha, z jejíhož vrcholu vyrůstá zděná cibulová báň. Na ní navazuje zděný obelisk završený jednoduše profilovanou římsou. Do obelisku je zazděn železný kříž. Jehlancovou střechu a svršek báně pokrývá plochá pálená taška bobrovka. Těleso kaple je vyzděno ze smíšeného zdiva (opouka a cihla), báň a obelisk jsou vyzděny z pálených cihel.