výklenková kaplička

Výklenková kaple je situovaná v jižní části města, po pravé straně silnice na Smečno. Drobná obdélná stavba, se segmentově sklenutým, lehce zasunutým výklenkem je ukončená mohutnou vysazenou římsou s kvádrovým nástavcem vrcholícím křížem. Čelní stranu nástavce zdobí vpadlý segmentový oblouk, oblouk výklenku pak omítková kvádrová rustika. Průčelí kaple je po stranách zdůrazněné lizénami. Zešikmené stříšky kryjí pálené bobrovky.