výklenková kaplička

Za obcí na návrší za hřbitovem stojí zděná čtyřboká poklona obdélného půdorysu. V mírném svahu obklopena vzrostlými stromy je přístupně jedním schodišťovým stupněm. Hladká fasáda je členěna nízkou oběžnou podezdívkou s okoseným nárožím. Boční fasády jsou hladké. Průčelí je rpolomeno širokou pravoúhlou nikou půlkruhového záklenku, krytou kovanou mříží obvyklého řazení svislic prutů. Hlavní profilovaná desková římsa ve vrcholu je v ploše nad nikou dvojím zalomením odsazena a nese atikový nástavec zkosených nárží s odsazeným zakončením segmentově vypjatou profilovanou římsou. V ploše štítu je prolomena hlubší oválná nika. Poklona je završena tvarovanou podnoží s latinským kovaným křížem. Zadní strana stavby je hladká bez členění. rozměry: cca 1,5 . 1,5 m , výška cca 3,5 m materiál: cihlové zdivo, omítka, krytina - pálená taška