vyhlídková restaurace zv. Hrádek

Výletní a vyhlídková restaurace Hrádek čp. 1726 stojí na stejnojmenném hraničním vrchu (466,36 m.n.m.) mezi Varnsdorfem na české a Seifhennersdorfem na německé straně, asi 1250 m SSZ od varnsdorfského náměstí s kostelem sv. Petra a Pavla. Objekt je přístupný z Hradní ulice, která přechází v lesní vyasfaltovanou cestu. Jedná se o patrovou stavbu na přibližně obdélném půdorysu, s nakoso postavenými nárožními rizality, se dvěma suterénními podlažími a se čtyřpatrovou věží při severovýchodním nároží. Věž má na jižní straně třetího patra otevřenou vyhlídkovou loggii a na JV nároží dvou horních pater hrázděný arkýř. Na jižní straně je objekt rozšířen terasou v úrovni prvního suterénu, která je vnějšími schodišti spojena s přízemím objektu a s okolním, prudce k jihu klesajícím terénem. Západní část objektu je přízemní, s terasou místo střechy, která má novodobé ocelové zábradlí. Střechy nad východní částí stavby jsou polovalbové, původně kryté pálenými taškami – bobrovkami. Věž má jehlancovou střechu, původně krytou bobrovkami, vysoká jehlancová stříška arkýře byla původně kryta měděným plechem. Rizalit na JV nároží stavby má střechu dlátkovou. Stavba je zděná z cihel, hladce omítnutá, s prvky z režného cihelného zdiva (záklenky, armování nároží). Fasády prvního patra a štíty jsou členěny prkny, napodobujícími hrázděnou konstrukci, která u subtilnějších částí stavby (patro JV nárožního rizalitu a dvě horní patra věže) přechází do konstrukce hrázděné. Interiéry byly již původně většinou plochostropé, v suterénech se mimo to vyskytují valené segmentové klenby. Objekt má v úrovních nad přízemím a 1. patrem provedeny nové stropní ztužující konstrukce z ocelových válcovaných nosníků a tzv. košických plechů, v některých prostorách jsou stropy hurdiskové. Do věže vede původní kamenné schodiště, které v posledních dvou patrech přechází ve schodiště dřevěné.