vyhlídková kolonáda

Lehká efemérní architektura vyhlídkového pavilonu zdobí terasu ve strmém jihozápadním svahu špilberského kopce pod jižním bastionem. Zalamovaný sled cihlových pilířků nese portálky vstupů do půlkruhově stočené kolonády podepírané v oblouku rastrem litinových válcových sloupků vyplněným z vnější strany litinovým zábradlím tvořeným diagonálně se protínajícími pruty a z vnitřní strany mřížovou výplní opět s motivem křížících se diagonál. Stáčená sedlová stříška krytá prejzy za v hřebeni završena ornamentálně prolamovaným pásem. Bohatě dekorativně jsou pojednány i trojúhelníkové štíty portálů s motivy vegetabilních prvků a labutí.