východní tribuna Strahovského stadiou

Tribuna, vytvářející kompoziční osu šatnového města (dnes studentských kolejí), sloužila jako výchozí pro spartakiádní vstoupení. Její architektonické řešení zcela reaguje na funkcionalisticky laděnou první etapu výstavby stadionu. Vertikální sloupy doplňují směrem do ulice dvě horizontální hmoty. Ty jsou celoprosklené a s hrubými železobetonovými sloupy v kontrastu. Výrazným prvkem směrem do sportovní plochy je pak kubus horní, který levituje nad sedačkami. Celoprosklené průčelí novinářského hranolu vynáší železobetonové T-rámy, které jsou přiznány. Celý dojem lehkosti pak podtrhuje tenká střešní deska, která je výrazně vykonzolována přes půdorysný obrys kubusu.