vstupní budova pivovaru

Vstupní budova je situovaná v Dlouhé ulici, vedle hlavní brány bývalého pivovaru. Přízemní budova na čtvercovém půdorysu je směrem do ulice lehce předsazena před SV boční křídlo pivovaru, s kterým je v nároží spojená. Budovu kryje valbová střecha s pelchovou krytinou. Průčelí je dělené do dvou částí. V levé části, završené tabulovým štítem a rámované po stranách kvádrováním, byl původně umístěn hlavní vstup lemovaný profilovanou šambránou s klenákem. Vstup je z větší části zazděný a doplněný vloženými typovými dveřmi. Štít zdobí štuková výzdoba s pivovarským znakem podle návrhu Mikoláše Alše. Plochu pod znakem zdobí chmelový věnec s korbelem piva uprostřed. Po stranách je vročení L. P. 1909. Na spodním díle štítu je nápis " Dej Bůh Štěstí !!" Vrchol a nároží štítu korunují pivovarnické soudky. Pravou část průčelí prolamují tři okenní osy. Okenní špalety s novodobými okny spojují průběžné nadokenní a podokenní římsy a oddělují bosované vertikální pásy. Nadpraží oken zdobí klenáky. Na fasádě se uplatňuje kombinace hrubé a hladké omítky. Boční fasáda je řešená jednodušeji, jen s bosovanými vertikálními články, okna jsou bez šambrán. Předmětem ochrany je vstupní budova pivovaru.