vodní mlýn

Bývalý vodní mlýn čp. 19 stojí v otevřeném údolí Bakovského (dříve Červeného) potoka nedaleko jeho ústí do Vltavy. Od vesnice je oddělen tělesem železniční trati. Vlastní areál mlýna sestává ze čtyř budov, uzavírajících nepravidelný dvůr. Na S straně stojí obytné stavení s přístavbou, k němu je kolmo napojen objekt mlýnice se strojovnou, na V straně je budova bývalé sýpky a na J straně dvora další hospodářské budovy. Do dvora se vjíždí branou z veřejné komunikace od V. Areál mlýna uzavírá zděná ohradní zeď. Náhon je přiveden k mlýnu od SZ. Předmětem památkové ochrany je obytné stavení čp. 19, mlýnice se strojovnou, sýpka, hospodářské budovy, ohrazení s branou, technické vybavení mlýna a pozemky vymezeného areálu.