vodní mlýn

Stranou od historického jádra obce (mimo VPR) se rozkládá bývalý areál Ostroveckého mlýna čp. 12, jehož součástí je roubená stavba mlýna. Patrový roubený objekt mlýna na obdélném půdoryse. V levé polovině je obytná část se dvěma okenními osami v hlavním i bočním průčelí v přízemí i patře. Do domu se vchází v bočním průčelí pravoúhlým vchodem, nad nímž je krátká krytá pavlač v patře s kuželkovým zábradlím, nesená dvěma sloupky. V pravé polovině domu za síní je patrová mlýnice na vysoké kamenné podezdívce a se zděným přístavkem pro vodní kolo, krytým pultovou stříškou. Budova je kryta mansardovou valbovou střechou se šindelovou krytinou. Lednice spolu s kolem zanikla. Objekt zvaný Zimův byl vystavěn snad již ve 2. polovině 18. století a s určitými obměnami se dochoval ve stavu blízkém 19. století. Voda Zbirožského potoka přitékající zděným náhonem poháněla vodní kolo umístěné do lednice v zadní části mlýna.