vodní elektrárna

Malá vodní elektrárna Loket, využívala původně síly dvou Francisových turbín o výkonu 115 kW, elektřinu vyráběla dvě stejnosměrná dynama o výkonu 53 kW a jeden třífázový generátor o výkonu 70 kW. Dynama pocházela od fy. Siemens & Schuckert z roku 1901. V roce 1908 byla přistavěna strojovna parní lokomobily od fy. Heinrich Lanz z Mannheimu a v roce 1922 rozvodna s charakteristickou jehlancovou věží. Po druhé světové válce byla elektrárna pro zastaralost zařízení vyřazena z provozu a zásobování města elektřinou převzaly tepelné elektrárny na Sokolovsku.