Vinohradská tržnice

Tržnice postavená r. 1902 podle projektu A. Turka. Budova tržnice stojí volně, má bazilkikální charakter. Jako většina tržnic této doby kombinuje historizující tvarosloví s moderními prvky kovové prosklené konstrukce. Obě průčelí jsou komponována obdobně. Střední loď se štítem vymezují dvě věže. Štít vyplňuje ohromné půlkruhové okno. Nad téměř schovaným vstupem je balkon, po stranách se sloupy, které nesou alegorické postavy. Přízemí bočních lodí prosvětlují velká segmentově ukončená okna, hlavní loď v převýšené části je po stranách prosklená a osvětluje se tak interier. Interieru dominuje centrální hala kovové prosklené konstrukce a prosvětlená sedlová střecha. Interier prošel novodobou úpravou, která částečně setřela originální podobu.