vila továrníka Polického

Objekty tvořící kulturní památku- vila továrníka Polického, altán, ohradní zeď s pilíři a mezipilířovými dílci v geometrizujícím stylu, brána, branka, 2 vázy s podstavci u zahradních schodů, podstavce (vázy odcizeny) u zahradních schodů a 2 cesty od těchto schodišť z prefabrykované kubistické dlažby, zahradní schody s pergolami, schodiště z dolní zahrady.