vila Carla Friedricha Wolfruma

Areál Wolfrumovy vily se rozkládá zhruba uprostřed ulice Na schodech, na její východní straně, na pozemku, který se ve své jižní větší části poměrně prudce svažuje k jihu. Tvoří jej vlastní 1. Wolfrumova vila čp. 1601 s terasami a schodišti, která stojí uprostřed dosti rozlehlé 2. zahrady. V zahradě se nachází 3. grotta (v jejím severovýchodním cípu) a 4. socha Bakcha – jihovýchodně od vily. Další položkou areálu je 5. drobná architektura. Jedná se o tři objekty: kůlnu a bývalou vodárnu, které stojí na severní straně dvorku před severním průčelím vily a o bazén, který je vyhlouben před východním průčelím vily. Areál je od okolí odděluje 6. ohradní zeď s oplocením. K vile náleží dva domky s bránami, bývalé vrátnice, dnes nezahrnuté do areál, a tudíž památkově nechráněné. Jeden (čp. 1534) stojí na zhruba čtvercovém pozemku vyříznutém z jihozápadního koutu zahrady, druhý (čp. 790, poměrně vzdálený) stojí na severní straně ulice Velké hradební, u dnešní Severočeské vědecké knihovny.