vila Bachrovna

Volně stojící zděná omítnutá stavba nepravidelného členitého půdorysu je situována SV od náměstí Starosty Pavla. V JZ nároží dominuje hranolová dvoupatrová věž členěná průběžnou parapetní římsou pod okny druhého patra, obloučkovým vlysem pod korunní římsou a prolamovanou atikou s nárožními pilířky. Ve druhém patře věže jsou obdélné okenní otvory zdobeny přímým do stran zalomeným frontonem. Patrové J křídlo budovy má uprostřed hlavního průčelí jednoduchý trojúhelný štít. Průčelí ukončuje ozdobná korunní římsa s konzolkami. Obdélné okenní otvory ve špaletě jsou opatřeny parapetními římsami. Navazující křídla na S a Z straně jsou přízemní s profilovanou korunní římsou. Trojúhelné štíty se opakují také u dalších průčelí budovy. Stanovou střechu věže kryjí bobrovky, sedlové střechy jednotlivých částí budovy plechová krytina. Památkově chráněna je vila a k ní náležející pozemek.