vila Antona Münzberga

Areál se nachází na západním konci obce Jiřetín pod Jedlovou. Od kompaktní zástavby někdejšího města odděluje soubor budov zahrada se vzrostlými stromy a zbytky parkové úpravy. K hlavní komunikaci, silnici od Rybniště, je přisazena poměrně těsně vila někdejšího majitele, obytná budova zámeckého charakteru. Pozemek se od ní mírně zvedá k jihu, směrem ke Křížové hoře. Hlavní budovy jsou patrové, podsklepené, osazené do mírného svahu. Kryjí je střechy valbové i s polovalbou, přisvětlené volskými oky. Drobný přízemní výrobní objekt se sedlem přesahuje o patro výraznější komín. Nedlouhý fragment ohradní zdi je značně vysoký. Podle dobové rytiny býval areál přístupný dvěma branami symetricky umístěnými po obou stranách vily. Obě jsou dnes nahrazeny dvoukřídlými vraty z trubkoviny. Používaná resp. hlavní je brána pravá, západní, komunikace zde má celistvý nezarostlý živičný povrch. Dopravně obsluhuje výrobní budovy. Hlavní výrobní objekty jsou půdorysně spojeny do L, vytvářejí tak s vilou vnitřní nádvoří. Levá, východní brána odděluje vilu od zahrady a sloužila patrně spíše soukromým účelům.