vila

1/ vila 2/ domek zahradníka 3/ brána s brankou 4/ garáž 5/ rampa s příjezdem k vile 6/ zahrada 7/ oplocení (při Kostincově ulici) Samostatně stojící vila je umístěna v rozsáhlé zahradě, která z mírně svažité terasy náhle strmě klesá do údolí řeky Úhlavy. Terénního zlomu bylo využito pro atypické uspořádání budovy sestávající ze dvou vzájemně se prostupujících hmot. Při severním okraji pozemku se nachází domek s bytem pro zahradníka. Domek je spojený s brankou, vedle které je brána. Výškový rozdíl mezi ulicí a zahradou je vyrován násypem rampy, spojující bránu s plochou před severním průčelím vily. Na konci rampy severně od vily stojí obdélná garáž. S výjimkou ovocné zahrady mezi příjezdovou rampou a západním okrajem pozemku je celá plocha pozemku upravena jako park s četnými stezkami, schodišti a vyhlídkami. Při Kostincově ulice probíhá oplocení.