vila

Dům leží ve východní části města na jižní straně Husovy ulice (původně Döllingergasse). Je součástí skupiny čtyř řadových secesních vil postavených pro Josefa Scheiblera, mecenáše vedle stojícího starokatolického kostela. Jedná se o řadovou vilu s téměř čtvercovým půdorysem, která má polozapuštěný suterén, 2 NP a sedlovou střechu krytou šedými vláknocementovými šablonami (původně červená taška bobrovka). Hlavní vstup v severním průčelí s původními dvoukřídlými dveřmi je umístěn v mírně předstupujícím rizalitu zdobeném bohatým štukovým dekorem (nad dveřmi je dosud čitelný nápis „Familienhaus“). Rizalit je zakomponován do štítu a ukončen zvoncovou stříškou. Štít je ve spodní části mírně zvlněný, horní část zdobí štukový motiv s plachetnicí. Další štuková výzdoba je nad dvojicí oken v západní části fasády. Nad nimi byla v minulosti provedena nástavba, do které bylo osazeno rušivé trojdílné okno typické pro 70. léta 20. století a malé celoplošné okénko. Zadní fasáda je téměř bez zdobných prvků, ve štítu se zachovala kombinace hladkých a hrubých omítek. Okna jsou většinou původní, dřevěná, špaletová – jednokřídlá, trojkřídlá, čtyřkřídlá, šestikřídlá. Některá okna mají půlkulatě nebo segmentově ukončené nadpraží. Část horních výklopných křídel je členěná olověnými páskami do čtverců. Omítky jsou světlé pískové, probarvené ve štuku. Dům slouží pro rodinné bydlení, interiéry nejsou přístupné.