vila

Vila z let 1928-29 v příkrém svahu nad Trojskou ulicí. Kubická stavba je osazena na terasovitě odstupněné podnoži se dvěma patry sklepení. Okna jsou jednoduchá, v patře pásová a ve třetím patře francouzská se vstupem na terasu. Vila je vybavena terasami do všech světových stran, pro různé denní doby. Je orientována čelní fasádou k jihu, zde se tedy kumuluje obytná a společenská funkce, zatímco při severním průčelí, které je v přízemí mírně zahloubeno do svahu, najdeme technické a obslužné prostory. Třípatrová stavba čtvercového půdorysu s plochou střechou je vyzdívaným železobetonovým skeletem a vnitřním žb. schodištěm. Vila byla postavena architektem Benšem pro Václava Diviše, majitele stavební silniční firmy. Vila je ranou ukázkou funkcionalismu, nejen v exteriéru, ale i v dispozici. Racionalita se projevila i v detailech - křížově armované stropy v interiéru jsou bez dodatečného podhledu, s viditelnými průvlaky, což bylo holdem technicistní estetice, pravdivosti a úspornosti, i řešením akustiky.