vila

Jedná se o patrovou stavbu ukončenou rovnou střechou se zaoblenou částí jihozápadního nároží vystupující z obdélného půdorysu. Část patra se směrem k jezeru otvírá terasou a je opatřena ochozem s jednoduchým kovaným zábradlím. Vstup je zapuštěný do fasády a přístupný po několika stupních. Severnímu čelnímu průčelí směrem ke komunikaci dominuje prosklený vertikální pás schodiště. Západně od vily se nachází drobná stavba sloužící patrně jako úložní zázemí domu, která je s vilou spojena zdí navazující na její severní průčelí. Západně od vjezdu z komunikace se nachází garáž. Objekt prochází rozsáhlou rekonstrukcí, při které došlo k zateplení fasády a výměně oken. Dispoziční řešení interiéru bude patrně zachováno bez výraznějších změn. Oplocení tvoří směrem od komunikace vysoká betonová zeď, po stranách parcely je pletivo.