Vídeňská bankovní jednota

Pozdně secesní bankovní a obytný dům Vídeňské bankovní jednoty (1906-08). Hl. žulová fasáda do této třídy Na Příkopě je čtyřpatrová, třináctiosá, stroze členěná lisenami, geometrickými rámy a balkóny v osách hl. vchodu. Nahoře ji korunuje nízký tympanon na vyčnělé korunní římse. Čtyři figury na atikách po stranách tohoto tympanonu, reliéfy v podřímsí a atlanti po stranách obou vchodů jsou dílem vynikajícího rakouského sochaře Franze Metznera. Fasáda do Provaznické ul. je rozdělena do levé dvoupatrové šestiosé části a do vyšší věžovité čtyřpatrové a čtyřosé části na pravé straně. Základ jednoduchého dekorativního systému tvoří liseny zdobené dole mozaikovými ornamenty. Budova má ve dvou suterénech a třech spodních podlažích složitější čtyřkřídlou, v 3. a 4. p. a v podkroví pak trojkřídlou dispozici připomínající zde písmeno T. Hl. křídlo do Příkopu je dvoutraktové, všechna ostatní křídla konstrukcne jednotraktová, členěná uvnitř lehkými příčkami. Dům má zděnou konstrukci se železobetonovými deskovými stropy. Jako první objekt toho druhu v Praze dostal ploché, jen částečně zkosené střechy z dřevitého cementu. Komunikaci mezi patry zajišťovala čtyři schodiště různých typu a výtahy. Dvorana banky je patrová, obehnaná částečně ochozem, má skleněný strop. Bílé mramorové stěny zdobí jednoduché ornamenty ze zlata a černého kamene. Do hlavic pilířů na obvodu dvorany jsou vloženy zlacené Metznerovy karyatidy. Ze stropu visí zlacený secesní lustr. Metzner je snad i autorem figurálního vlysu v mezaninové hale při této dvoraně.