věžový vodojem U sv.Jana

Vodojem stojí na kraji obce při silnici do Dražic. Patří k nejjvyšším v regionu. Je v zásadě hranolového tvaru, rámovou konstrukci tvoří pravoúhle konkávně vybrané sloupy v nárožích, které v horní části protíná zaoblený tvar nádrže.Přízemí obepíná konzolová stříška ochozu. Stavbu ukončuje vysazená hladká korunní římsa a plochá střecha, v současnosti osazená anténami mobilních operátorů. Pod římsou ustupuje pás s nízkými okénky. V dolní části vodojemu pod nádrží jsou vpadlá pole vyplněna cihelným zdivem.