věžový vodojem

Věžový vodojem stojí při hlavní silnici na východním okraji obce. Obklopují jej 4 mohutné lípy, vysazené roku 1937 k poctě prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše a dále Antonína Švehly a Aloise Rašína.