větrný mlýn, zvaný Windsor

Areál bývalého větrného mlýna je tvořen zříceninou letohrádku na malém návrší, pro který se vžil název Windsor a nevelkým zatravněným prostorem okolo něj vedeným jako zahrada. Dominantním prvkem je mírně kónická věž o kruhovém průměru 8,5 m a výšce 12 m, věž byla dělena na tři nadzemní podlaží, jak dokazuje rozmístění okenních otvorů. Je zakončena cimbuřím ve stylu anglické gotiky. K této části je ze severu a jihu připojena hranolová přístavba. Jižní přistavěné křídlo v současnosti v podstatě neexistuje. Severní půdorysně obdélné křídlo má dvě nadzemní podlaží. Objekt je nezastřešený, nejsou dochovány stropy ani výplně. Omítka je dochována jen torzálně na některých místech (záklenky, cimbuří). Stavba je v přízemí a v 1. NP zděna z opukového zdiva, vyšší partie jsou cihelné. Zřícenina je volně přístupná a zanesená odpadky. Okolí je zarostlé náletovou vegetací.