větrný mlýn zv. Světlík

Jedná se o pětilopatkový větrný mlýn holandského typu, tedy o zděný objekt s otočnou střešní konstrukcí. Válcová stavba z kamenného zdiva má průměr 10,5 m a výšku 14 m. V každém ze tří podlaží jsou nepravidelně rozmístěné okenní otvory. Zdivo je staženo kleštinami v úrovni stropních trámů nad 2. podlažím a dvěma vnějšími železnými obručemi. Obvodové zdivo je kamenné, zevnitř i vně omítané. Okenní a dveřní otvory jsou zaklenuty valenou klenbou posílenou zaplentovaným válcovaným nosníkem. Vnější líce otvorů lemují kamenná ostění, v několika případech však je v nadpraží ostění namísto kamene použito zdvojeného omítaného železného nosníku. Vodorovné stropní konstrukce tvoří dřevěné trámy nesoucí podlahy z fošen. Podlaha přízemí je sestavena z pískovcových bloků. Otočná kuželová střecha má protilehle osazené vikýře se sedlovými stříškami. Jedním z vikýřů prochází vodorovná hřídel s mohutnou pětilistou litinovou růžicí. Střecha je kryta pozinkovaným plechem. Plech je nejstarší doloženou krytinou - je pravděpodobné jeho užití již při výstavbě mlýna a bezpečně je na mlýně dokumentován na konci 19. století. Lopatky větrného kola jsou vyplněny otočnými dřevěnými lamelami s kovaným mechanismem táhel pro centrální přestavování. Lamely jsou v rámech perutí uchyceny asymetricky umístěnými osami, což při správném vyvážení protizávaží na mechanismu v interiéru umožňuje absorbovat větrné poryvy a omezit výkyvy v rychlosti otáčení větrného kola při nestejnoměrném větru. Otočný krov užívá dvojího systému kovových válečků a dvojic kruhových pozednic a kruhových vaznic. Jeden ze systémů je nosný, s během po vnější pozednici, a druhý distanční, přenášející do vnitřní z pozednic vodorovné síly. Krovem je možno otáčet ručně, prostřednictvím několikanásobných převodů tvořených ozubenými litinovými koly, s posledním z nich zapadajícím do dřevěného ozubení vnitřní kruhové pozednice. Podlaží nejsou uvnitř dále členěna a jejich dominantními prvky jsou součásti mlýnského mechanismu. Podkrovím probíhá vodorovná hřídel, do níž je zasazena růžice větrného kola. Palečné kolo o průměru 3,02 m a kónický cévník tvoří převod mezi vodorovnou a svislou hřídelí. Palečné kolo po 3 obvodu svírá segmentová brzda, zatěžovaná mohutným trámem – drakem, a ovládaná vrátkem. Svislá, hlavní hřídel je vyrobena z dubového masivu, probíhá z podkroví do patra a z přízemí ji podepírá žulový sloup. V patře jsou umístěna jsou tři mlecí složení. Dvě větší jsou umístěna symetricky kolem svislé hřídele a poháněna převodem s centrálním palečným kolem a cévníky. Třetí mlecí složení je menší, odsazené, poháněné transmisí. Mlecí kameny jsou vyjma jednoho běhounu kompletní, větší část dřevěných převodů a zvedacích mechanismů však chybí. V přízemí je umístěn krb, jehož dva sopouchy jsou vedeny šikmo zdivem a vyústěny přibližně v polovině výšky objektu. Zděná obvodová konstrukce nejeví statických poruch. Kamenná ostění v přízemí a v patře byla poškozena vandaly a zloději při opakovaném vylamování mříží a okenic. Kamenná nadpraží mají trhliny, jsou však bez dalšího pohybu.