větrný mlýn

Samostatně stojící zděná omítaná stavba z kamene, válcového tvaru, s kuželovou střechou krytou šindelem červenohnědé barvy má tři podlaží, dva protilehlé pravoúhlé vstupy v přízemí, nad každým vstupem v každém patře jedno malé střílnové okénko. Ve střeše je vikýř s valbovou stříškou, z něhož je vyveden vodorovný hřídel se čtyřmi dřevěnými lopatkami do kříže. Lopatky tvoří dřevěná kostra, výplně chybí. Celá střecha je otáčivá na kolejnici, otáčí se pomocí rumpálu.