větrný mlýn

Na jižním okraji obce samostatně stojící technická stavba kruhového půdorysu průměru 9 metrů a výšky 9,15 metrů. Mlýn je postaven z lomového kamene. Šířka zdiva je 1 metr. Kuželová otáčivá střecha je pokryta šindelem. Na jižní straně je vikýř s hřídelí určenou k zavěšení perutí. Prostor mezi střechou a korunou stavby je z vnější strany kryt svislým šindelem s ornamentálním dekorem. Plášť zdiva na několika místech prosvětlen obdélnými okenními otvory. Okna jsou opatřena kamenným bíle nalíčeným ostěním. Objekt je přístupný z jižní strany obdélným vchodem. Vnitřní dispozice je jednoprostorová, jednotlivá patra jsou přístupná žebříkovým schodištěm zhotoveným z fošen. Stropy jsou trámové s prkenným záklopem. Ve mlýně se rovněž částečně dochovala technologie mlecího složení s pomocným motorem.