větrný mlýn

Osamocená stavba větrného mlýna holandského se nachází na návrší nad zaniklou vsí Vysoký, v blízkosti státní hranice. Syn stavitele k mlýnu přistavěl obytný dům s malou pekárnou. Mlýn, který byl používán do roku 1862, zpustl po prusko-rakouské válce roku 1866 a v roce 1897 jej Adolf Zückler upravil na rozhlednu a sousední dům na výletní restauraci. Po druhé světové válce a odsunu Němců zanikla nejen rozhledna s restaurací, ale i celá ves Vysoký. Původně se jednalo o kuželovitou čtyřpodlažní stavbu vybudovanou z omítnutého smíšeného zdiva. Do současnosti se dochovalo pouze zužující se věžovité torzo bez střechy a větrníku vysoké přibližně třináct metrů, na kterém jsou patrné zbytky omítek. U některých oken a u vstupu orientovaného na jih zůstalo kamenné ostění. Na vnitřní stěně mlýna nalezneme stopy pozdějších stavebních úprav, mimo jiné zbytek betonového stropu rozhledny.