větrný mlýn

Kamenná válcová třípatrová stavba se 4 osami oken po 4 otvorech a 1 vstupem. Okna v přízemí jsou dvoukřídlá a lemována segmentově klenutou šambránou. Ostatní otvory nad nimi jsou užší, v nejvyšším patře pouze malé čtverce, lemovány jsou pravoúhlou hladkou šambránou. Fasáda objektu je ponechána bez omítky v režném provedení. Střecha má tvar mnohostranného jehlanu, krytá je šindelem. Na vrcholu střechy je umístěna pracovní plošina, ze které se zdvíhá konstrukce turbíny. Původně byl mlýn postaven jako větrný se 4 lopatkami, jednalo se o mlýn holandského typu. V 80. letech 19. století byl však poškozen a došlo k jeho modernizaci. Jedná se o unikátní použití tohoto druhu turbíny na větrném mlýnu. Kolo turbíny je tvořeno věncem stavitelných žaluzií neboli lopatek, ovladatelných táhly, umožňujícími vhodný náklon ve směru větru i automaticky. Kolo udržovalo ve správném směru dvojité kormidlo. Použitím tohoto vynálezu semlel mlýn až dvojnásobek obilí. Objekt má dochované i některé vnitřní vybavení: mlecí kameny, převody, hřídel, řemenice a repliku turbíny.