větrný mlýn

Bývalý větrný mlýn holandského typu (lidově nazvaný "větrák") stojí na nevýrazném návrší na JZ okraji vesnice. Je obklopen drobnou výstavbou, takže ztratil svou pozici krajinné dominanty. Jedná se o robustní patrovou válcovou budovu z lomového kamene, krytou nízkou kuželovou střechou s vikýřem. Fasáda je členěna okny, lemovanými šambránami. Technologické zařízení se nedochovalo.