větrný mlýn

Areál větrného mlýna se nachází na nízkém návrší SV od obce Vrátno. Čtyřpodlažní stavba na kruhovém půdorysu s kuželovou střechou je novodobě upravena na rekreační objekt s obnovenou vrtulí. Hladká bíle omítaná fasáda je prolomena pravidelně rozmístěnými obdélnými okny se segmentovými záklenky. Na východní straně je vstup s novými dřevěnými dveřmi a kovanou mříží. Otočná střecha je krytá plechem a nad hřídelí větráku je vikýř. Předmětem ochrany je budova větrného mlýna a vymezený pozemek.