větrný mlýn

Dřevěný větrný mlýn německého typu má půdorys 5,8 x 5,8 m a výšku 11 m. Šindelem krytá sedlová střecha je na obou stranách zkosená valbami, stěny tvoří na všech stranách desky. Interiér budovy, osvětlený několika malými obdélnými i okrouhlými prosklenými okénky, je přístupný charakteristickým krytým schodištěm přes pavláčku. Původní šalanda, umístěná uvnitř, byla roku 1891 při rekonstrukci mlýna zrušena. Mlecí zařízení je kompletní a funkční.