venkovský dům se studnou

Přízemní roubený jednotný dům karpatského typu situovaný uprostřed smíšené zástavby v severní části obce Mořkov, západní okapovou stranou orientovaný k hlavní komunikaci a Královu potoku, které tvoří osu vesnice. Poblíž jižního štítového průčelí byla na pozemku zahrady vyhloubena kamenná studna hrazená dřevěnou roubenou poprsní a chráněná stříškou.