venkovský dům - rodný dům dr. Františka Jeřábka

Přízemní roubené stavení, podezděné na straně ze svahu pískvcoými kvádry. Roubení provedeno na rybinu, bíleno. Východní průčelí o jedné sdružené okenní ose se zdobněji profilovanou svrchní zárubní, okna dvojitá, šestitabulkové, vnější otvírána ven. Nad ozdobně řezanou lištou lomenice, bedněná ve spodním pásu do dvou klasů s dvojicí čtyřlistových okének, nad další vyřezávanou lištou svrchní pás bedněn do stromečku, středová a pravá krajní lišta ozdobně řezaná. . Ve spodním pásu lomenice ozdobná nápisová deska:” Památce nesmazatelné / Ph. Dr. Frt. V. Jeřábka / zde narozeného / věnují vděční sourodáci / r. 1893.” Severní stěna omítaná, západně dvě okenní osy, ven otvíraná zdvojená okna dělená křížem, jižněji vstup do objektu dveřmi s profilovanými zárubněmi, jižně sdružená okenní osa, okna zdvojená dělena křížem, otvíraná dovnitř. Západní stěna opatřena dvěma podobnými okny, lomenice bedněna svisle, dvě novodobá čtvercová okénka. Jižní stěna nad vysokou podezdívkou tvořena pavlačí, spojenou se stropními trámy ozdobně řezanými hranatými kuželkovitými sloupky. V západním rohu původní bedněný záchod, dále zdvojené okno dělené křížem, otvíraná dovnité. Východněji jednoduchý vstup do objektu, dále drobné cca čtvercové okénko, nejvýchodněji pak šestitabulkové okno, otvírané ven. Střecha sedlová s polovalbou kabřince na východní straně, krytinou kanadský šindel.