venkovský dům

Horský přízemní zčásti roubený dům, vystavěný dle vročení na nápisovém prkně v roce 1781, má obdélný půdorys orientovaný okapovou stranou s vrstevnicemi. Základy domu tvoří kamenná podezdívka ze sbíraného kamene. Zadní severovýchodní část domu obíhá bedněný dřevník v půdorysu písmene „L“. Směrem do svahu z půdorysu vystupuje kamenný klenutý mléčný sklep, nad kterým je tzv. velký sedlový seníkový vikýř. Střecha domu i vikýře je sedlová. Přední část domu má roubenou konstrukci z vnějšku s obkladem z eternitových šablon v šedé barvě. Hospodářská část, původně nepochybně roubená, byla nedávno přezděna a mírně dispozičně upravena. Dřevník s vikýřem mají rámovou konstrukci svisle obedněnou prkny. Vrchní krytina na šindeli je z jedné strany z eternitových šablon, z druhé z falcovaného plechu v červené barvě. Eternitové na koso kladené šablony jsou v šedé barvě s jednoduchým ornamentálním vzorem z červených šablon. Nad sklepem je umístěn tzv. velký seníkový vikýř zastřešený sedlovou střechou, který dříve umožňoval pohodlnější ukládání sena na půdu přímo ze svahu a také sloužil jako dílna. Kamenné zápraží je kryto přesahem stropních trámů. Na zápraží navazuje bedněný dřevník obíhající nároží domu. Dřevník chrání také vstup do objektu a umožňuje v zimě obslužnou komunikaci v domě, aniž by bylo nutné za špatného počasí dům opustit. Okna jsou jednoduchá, dvoukřídlá, dovnitř otevíravá, osazená s lícem vnější stěny. Mají jednoduše profilované parapety a obložky. V dřevníku jsou také větší pevná okna členěná do více tabulek (na způsob fabrických výplní). V interiéru se dochovaly hodnotné dveřní výplně s rámovou konstrukcí a kazetovými výplněmi a původním kováním.