venkovský dům

Statek, kterého zbyla pouze hlavní budova, je umístěn na zlomu svahu poblíž úpatí Broumovských stěn a tvoří charakteristickou kulisu působivě začleněnou do krajiny broumovského výběžku. Přízemní zděná stavba obdélného půdorysu vzhledem ke komunikaci se štítovou orientací je zastřešena sedlovou střechou. Hlavní uliční štít nad vysokým soklem zvýrazňují pískovcové parapetní římsičky, nárožní omítková armatura, kordónová římsa, vespod zakončená omítkovým zubořezem a v patře okna završená omítkovými půlobloučky v suprafenestře. Obdobné obloučky zdobí i dvorní fasádu tří oken obytné části (okno při nároží je slepé). Nejvýrazněji je ztvárněna mírně předsazená část vstupu. Původní kazetové dveře jsou vpravo v obdélném stupňovitě profilovaném pískovcovém portálku s klenákem lemovaným perlovcovým motivem s vročením zdobným písmem „C. A. 1848“. Ostění vstupu je po stranách opatřeno nikami, sedátka již schází, zaklenutí je stlačeným segmentem. Vpravo i vlevo od paty záklenku jsou oválné medailony se sdělením „N.r.o 146“. Nad třemi řadami omítkové rustiky je sedm štukových rozetek (v současnosti rozetka vpravo schází). Vlevo od vstupu je okno do chodby v plochém rámečku. Pak následují dvě okna. Všechna okna do obytných místností mají ploché omítkové rámečky a profilované, přímé, pískovcové parapetní římsičky. Pak následuje obdélný pískovcový portálek vstupu do maštale s pískovcovou psí boudou ozdobenou reliéfem štítu statku v soklu vpravo, dvě nízká obdélná chlévní okénka a obdélný pískovcový portálek vstupu do chléva.