venkovský dům

Přízemní roubený dům obdélného půdorysu krytý sedlovou střechou s lomenicí. V zahradě dochovaná roubená studna s rumpálem. Okna jsou šestitabulková, střecha kryta lepenkou.