venkovský dům

Horský přízemní roubený dům s obytným polopatrem má v základu obdélný půdorys orientovaný okapovou stranou s vrstevnicemi. Základy domu tvoří kamenná podezdívka ze sbíraného kamene s průduchy, které odvětrávají prostor pod podlahou. Zadní severozápadní nároží domu obíhá bedněný dřevník v půdorysu písmene „L“. Směrem do svahu z půdorysu vystupuje kamenný klenutý mléčný sklep, nad kterým je tzv. velký sedlový seníkový vikýř. Zrcadlově proti němu chrání hlavní vstup do domu bedněná prosklená veranda rámové konstrukce, nad kterou je mohutný obytný sedlový vikýř. Střechy domu i vikýřů jsou sedlové, dřevník má střechu pultovou. Dům má zachované tradiční trojprostorové uspořádání komorochlévního typu, tzn. že za světnicí a síní následuje hospodářská část domu, kde se dříve nacházel chlév s komorou, které byly později upraveny k obývání. Hlavní obytnou částí domu je roubená dvoutraktově řešená světnice. Světnice i menší světnička mají trámové stropy s fošnovým záklopem kladeným na sraz. Podlaha ve světnici je z širokých podélně kladených prken s tmavě červenou barvou, ve světničce je prkenná, novodobá. V obou místnostech se nachází nová otopná zařízení, ve větší světnici kachlová kamna, v menší světničce kachlový sporák s troubovým nástavcem, který zřejmě svým umístěním a tvarem opakuje starší sporák. Hlavní komunikační prostorou domu je síň, z níž se dá vstoupit do světnice, světničky, mléčného sklepa, hospodářské části a pomocí dřevěného schodiště i do podkroví. Podlaha v síni je prkenná, kladená příčně, opět s tmavě červeným krycím nátěrem. Strop je trámový, záklopový. Síni předstupuje prosklená veranda rámové konstrukce. Podlaha verandy je z cementových dlaždic s květinovým vzorem. Veranda je prosklena pásem oken členěných do obdélných tabulek různé velikosti. Spodní patro tabulek je pojednáno v odstínech červené a zelené barvy. Na opačném konci síně se nachází kamenný klenutý mléčný sklep vysunutý směrem do svahu. Bývalou hospodářskou část tvoří dvojice roubených místností (pravděpodobně obytná komora, chlév) později upravených k obývání. Sedlová střecha nasedá na bedněné polopatro (půštok). Krov je vaznicové konstrukce s rozpěrami mezi krokvemi osedlaných do vaznic. Vaznice jsou podepřené stojkami a předstupují profilovaným zhlavím před bedněné štíty. V podkroví se nachází obytné pokoje. Ve velkém sedlovém obytném vikýři jsou dva pokoje z doby jeho výstavby (1921) se zajímavě řešenými vestavěnými skříněmi s původními dveřními výplněmi. Další pokoje při štítu a v seníkovém vikýři jsou již mladší. Nad sklepem je umístěn tzv. velký seníkový vikýř zastřešený sedlovou střechou, který dříve umožňoval pohodlnější ukládání sena po kamenné rampě na půdu přímo ze svahu a také sloužil jako dílna. Později byl zčásti upraven k obývání. Přední štít objektu je jednoduše bedněný ze svisle kladených prken s olištovanými spárami. Vodorovně je členěn zdobně vyřezávanou lištou na dvě pole. Další lišta odděluje štít od přízemí. Zadní štít je krytý eternitovými šablonami v šedé barvě, pod kterými je dochován dřevěný šindel. Obytný vikýř je svisle bedněný s olištovanými spárami. Původní krytinu tvořil dřevěný šindel v jednoduchém krytí na řídké laťování. Šindel je pod současnou plechovou krytinou stále zachován. V objektu jsou ve velké míře dochovány hodnotné výplňové prvky, soubory oken a dveří z přelomu 19. a 20. stol. včetně kování. Okna jsou dvojitá, dvoukřídlá, dovnitř a ven otevíravá. Mají jednoduše profilované parapety a obložky.