venkovský dům

Roubená chalupa situována u silnice po levé straně ve směru Prosečné - Dolní Lánov uprostřed obce nedaleko řadových bytovek. Štítové průčelí orientováno JZ, okapové strany souběžně s komunikací. Půdorys vlastního jádra objektu obdélný komorového typu s průchozí síni a stodůlkou v osové linii. Přístavky k jádru obytného objektu směrem do dvora vytvářejí celkový půdorys složitější dispozice. Okapová strana u komunikace v rekonstrukci vč. tříose světnice s okenními otvory. Zadní obytný trakt předsazen, nově vyzděn s dvojicí obdélných okének dělených na šest polí a navazující na pilířovou stodůlku s dvojicí dřevěných vrat. Průčelní štít dělen na dvě patra (vrchní pole klasovitě bedněno s dvěma kruhovými vyzíry, spodní pole svisle bedněno s obloučkovým ukončením a přelištováním spar, otevíratelnými dvířky v levé polovině sloužící k ukládání sena, taktéž dva čtvercové vyzíry). Roubená nosná stěna štítového průčelí částečně z 1/3 v rekonstrukci, ponechány původní trámy poloviny obytné světnice a malé světničky po levé straně. Zadní štít jednoduchý, svisle bedněn, spodní nosná část s cihlovými pilířky stodůlky a dřevěnými výplněmi. Okapová stran směrem do dvora s novodobými přístavky. Krov sedlové střechy s námětky, bedněn, krytinou šedý eternit pokládaný nakoso. Dokončená rekonstrukce 2 ks komínů, bílá cihla.